Warsztaty kreatywności dla dzieci

Dzieci od najmłodszych lat mają potrzebę uczenia się oraz poznawania lepiej rzeczy, które je otaczają. Animacje dla dzieci w formie warsztatów kreatywnego myślenia to aktywność, która pobudza zarówno sferę emocjonalną jak i poznawczą. Zajęcia mają na celu stymulować wyobraźnię oraz wyzwalać w dzieciach ochotę samodzielnego kreatywnego myślenia. Podczas warsztatów wykorzystujemy materiały plastyczne często nawet nieużyteczne, gdyż dzieci uwielbiają robić coś z niczego. Wszelkie ćwiczenia plastyczne sprzyjają rozwojowi wyobraźni oraz kreatywności. Twórcze elementy takie jak modelowanie, samodzielne tworzenie biżuterii, mydełek do kąpieli, tabliczek do malowania kredami, instrumentów muzycznych, lampionów z makaronów, ozdób świątecznych, gniotków, zabawy z pastą balonową sprawiają, że dzieci na zajęciach rozwijają swoje zdolności manualne. Konstrukcyjne używanie klocków BAMP oraz dużych bierek zwiększa wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych. Dzieci zdobywając takie doświadczenia stają się pewniejsze siebie, co w przyszłości zaowocuje łatwiejszym nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.

Dobra współpraca z dziećmi zależy od akceptacji dzieci takimi jakie są. Animator zabaw dla dzieci podczas warsztatów swoim zachowaniem powinien zdobyć sympatię wobec każdego wychowanka. Dlatego osobiście podczas zajęć okazuję im chęć poznania ich zainteresowania oraz odczuć. Propozycję zajęć powinny być wspólnie uzgadniane z dziećmi aby czuły się dowartościowane. Podczas warsztatów dzieci ciągle biorą czynny udział w organizowanych zajęciach. Wszystkie czynności wykonują samodzielnie pod czujnym okiem opiekuna, aby jak najwięcej mogły wynieść, zapamiętać i mieć co opowiadać rodzicom.

Prowadzimy warsztaty kreatywności dla dzieci podczas przyjęć rodzinnych, urodzin dla dzieci, na weselu ale również w szkołach jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zapraszamy do rezerwowania terminów animacji dla dzieci w formie warsztatów tematycznych.